کارشناسی سنجش و ارزشیابی شهرستان جاجرم

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان جاجرم

کارشناسی سنجش و ارزشیابی شهرستان جاجرم

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان جاجرم

کارشناسی سنجش و ارزشیابی شهرستان جاجرم
طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی

دریافت
حجم: 8.41 مگابایت

 • ۱۵ آذر ۹۷ ، ۰۹:۳۳
 • ۱۲ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 8.14 مگابایت

 • ۰۱ آذر ۹۷ ، ۰۹:۲۰
 • ۲۷ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 13.5 مگابایت

 • ۲۴ آبان ۹۷ ، ۱۰:۰۷
 • ۳۵ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 64 بایت

 • ۲۸ مهر ۹۷ ، ۱۰:۵۲
 • ۴۴ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 9.35 مگابایت

 • ۲۸ مهر ۹۷ ، ۰۷:۵۳
 • ۵۸ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 13.5 مگابایت

 • ۲۸ مهر ۹۷ ، ۰۷:۴۵
 • ۵۱ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 160 بایت

 • ۲۳ مهر ۹۷ ، ۱۳:۱۹
 • ۱۱۰ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 7.25 کیلوبایت

 • ۱۹ مهر ۹۷ ، ۱۰:۳۷
 • ۳۷ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )


دریافت
حجم: 9.35 مگابایت

 • ۰۹ مهر ۹۷ ، ۱۳:۲۵
 • ۱۰۱ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 12.4 مگابایت

 • ۰۲ مهر ۹۷ ، ۰۷:۵۳
 • ۳۹ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 9.35 مگابایت

 • ۰۲ مهر ۹۷ ، ۰۷:۴۶
 • ۷۱ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 13.3 مگابایت

 • ۰۲ مهر ۹۷ ، ۰۷:۴۳
 • ۹۵ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )


دریافت
حجم: 19.1 کیلوبایت

 • ۲۰ شهریور ۹۷ ، ۱۱:۵۸
 • ۴۷ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 2.34 مگابایت

 • ۱۸ شهریور ۹۷ ، ۱۳:۱۶
 • ۵۱ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

در این نگارش اصلاحاتی بصورت زیر در سیستم صورت گرفته است :

در پی درخواست مناطق و همچنین ابلاغ دفتر آموزش متوسطه دوره اول در نگارش جاری عملیات مربوط به ثبت نمرات جهشی پایه هشتم در سیستم بازنویسی شد به نحوی که مدرسه قادر باشد لیست ورود نمرات دبیر برای ثبت آزمون های دروس جهشی را تهیه و استفاده نماید.از آنجاکه ارتقاء پایه به شیوه جهشی تابع مقررات خاصی است اگر دانش آموز پایه هفتم حایز شرایط لازم باشد لیست واجدین شرایط توسط سیستم تهیه و نمایش داده خواهد شد .بر ای هر دانش آموز جهشی باید در تمامی ۱۴ عنوان درسی پایه هشتم ثبت نمره صورت گیرد یا اینکه درس را معاف باشد. از آنجا که هر درس ممکن است معلم و مصحح مجزایی داشته باشد لذا چاپ لیست واحد برای همه دانش آموزان با توجه به اختلاف بین معلمین ممکن نیست . لذا در این قسمت لیست خاص جدیدی طراحی شده است که در قسمت ورود نمرات قابل مشاهده و چاپ است . البته فعلا لیست مورد نظر بصورت لیست خام بدون نمره تهیه شده است .


دریافت
حجم: 13.1 مگابایت

 • ۱۷ شهریور ۹۷ ، ۰۸:۵۶
 • ۶۹ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )
دریافت
حجم: 6.1 مگابایت
 • ۱۴ شهریور ۹۷ ، ۱۱:۰۸
 • ۵۶ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

نگارش 22.3 دانا

۰۵
شهریور

دریافت
حجم: 14.1 مگابایت

 • ۰۵ شهریور ۹۷ ، ۰۹:۵۳
 • ۹۹ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 9.34 مگابایت

 • ۲۷ مرداد ۹۷ ، ۱۰:۴۰
 • ۱۷۷ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )
 • ۱۷ مرداد ۹۷ ، ۰۹:۳۶
 • ۶۸ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 13 مگابایت

 • ۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۱:۰۴
 • ۷۷ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )


دریافت
حجم: 17.5 کیلوبایت

 • ۱۴ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۱۷
 • ۷۳ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 16.6 مگابایت

 • ۲۷ تیر ۹۷ ، ۱۰:۱۰
 • ۷۰ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 9.44 مگابایت

 • ۲۴ تیر ۹۷ ، ۰۷:۳۶
 • ۱۱۳ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 13.2 مگابایت

 • ۲۴ تیر ۹۷ ، ۰۷:۳۳
 • ۹۳ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 9.7 مگابایت

 • ۳۰ خرداد ۹۷ ، ۱۰:۰۵
 • ۱۸۶ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 13 مگابایت

 • ۲۲ خرداد ۹۷ ، ۱۲:۲۳
 • ۱۱۹ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 242 کیلوبایت

 • ۳۰ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۱:۳۱
 • ۸۰ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

هلپر توصیفی
حجم: 2.66 مگابایت


هلپر راهنمایی
حجم: 2.69 مگابایت


هلپر دانا
حجم: 2.5 مگابایت

 • ۱۱ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۲:۰۲
 • ۸۲ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

نگارش 10.23 راهنمایی

۰۵
ارديبهشت


دریافت
حجم: 13.1 مگابایت

 • ۰۵ ارديبهشت ۹۷ ، ۰۸:۲۶
 • ۱۷۹ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

نگارش 11.7 توصیفی

۳۰
فروردين

دریافت
حجم: 9.42 مگابایت

 • ۳۰ فروردين ۹۷ ، ۱۰:۳۸
 • ۶۷۹ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 14.8 کیلوبایت

 • ۲۷ فروردين ۹۷ ، ۱۲:۵۸
 • ۱۱۲۳ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 186 کیلوبایت

 • ۱۵ اسفند ۹۶ ، ۰۹:۱۵
 • ۱۴۱ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 30.3 کیلوبایت

 • ۱۲ اسفند ۹۶ ، ۱۳:۱۸
 • ۱۳۹ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 9.34 مگابایت

 • ۱۲ اسفند ۹۶ ، ۱۲:۲۲
 • ۱۰۸۸ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 39 کیلوبایت
توضیحات: فرم در قالب ورد2010 می باشد.

 • ۰۲ اسفند ۹۶ ، ۱۰:۵۲
 • ۱۸۳ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 85.4 کیلوبایت

 • ۲۴ بهمن ۹۶ ، ۱۱:۴۹
 • ۲۲۲ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 729 کیلوبایت

 • ۱۷ بهمن ۹۶ ، ۱۱:۲۹
 • ۱۳۲ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 9.43 مگابایت

 • ۲۶ دی ۹۶ ، ۱۳:۲۲
 • ۲۰۰ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 13 مگابایت

 • ۱۲ دی ۹۶ ، ۰۹:۲۵
 • ۱۴۱ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 9.08 مگابایت

 • ۰۹ دی ۹۶ ، ۱۳:۴۷
 • ۱۵۷ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت قسمت اول
حجم: 10.2 مگابایت


دریافت قسمت دوم
حجم: 2.88 مگابایت • ۰۳ دی ۹۶ ، ۰۷:۴۵
 • ۲۹۵ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )


دریافت
حجم: 12.7 مگابایت

 • ۱۰ آبان ۹۶ ، ۱۲:۵۲
 • ۱۹۷ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 6.36 مگابایت

 • ۱۰ آبان ۹۶ ، ۱۲:۳۴
 • ۳۷۷ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

 • ۱۱ شهریور ۹۶ ، ۱۲:۵۳
 • ۱۲۵ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )


دریافت
حجم: 5.43 مگابایت

 • ۰۶ شهریور ۹۶ ، ۰۸:۱۵
 • ۱۳۱ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

نرم افزار ammyy

۲۲
مرداد

کاربرد این نرم افزار مانند team viewer بوده و حجم آن نیز بسیار پایین است.دریافت
حجم: 755 کیلوبایت

 • ۲۲ مرداد ۹۶ ، ۱۱:۴۰
 • ۱۳۹ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

ممکن است در ویندوز شما هنگام تایپ اعداد ، حتی زمانی که زبان ویندوز بر روی فارسی قرار گرفته باشد هم اعداد به صورت انگلیسی تایپ شوند.  با طی مراحل زیر میتواند اعداد ویندوز شما فارسی تایپ شود:


برای این کار:
1- به کنترل پنل بروید
.
2- بر روی Regional and Language options دوبار کلیک کنید
.


3- در برگه Regional Options زبان فارسی را انتخاب کنید و سپس کلید Customize را بزنید.
4- در آنجا در صفحه Numbers در قسمت Standard Digits اعداد فارسی را انتخاب کنید. • ۱ نظر
 • ۳۰ خرداد ۹۶ ، ۰۷:۳۴
 • ۱۵۷ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

 • ۲۳ فروردين ۹۶ ، ۰۸:۵۹
 • ۲۵۷ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )
دریافت
حجم: 493 کیلوبایت
 • ۲۲ اسفند ۹۵ ، ۱۳:۳۱
 • ۸۹۲ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 94.6 کیلوبایت

 • ۲۴ بهمن ۹۵ ، ۰۹:۳۴
 • ۲۴۴ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

ابتدا فایل دانلود شده را extract کنید .( از حالت فشرده خلرج نمایید)


دریافت
حجم: 9.8 مگابایت

 • ۱۵ دی ۹۵ ، ۰۷:۱۹
 • ۳۳۰ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 1.36 مگابایت

 • ۱ نظر
 • ۱۵ دی ۹۵ ، ۰۷:۱۵
 • ۳۴۷ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 1.19 مگابایت

 • ۱۴ دی ۹۵ ، ۱۱:۵۱
 • ۵۱۹ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 1.7 مگابایت

 • ۱۴ دی ۹۵ ، ۰۷:۳۷
 • ۲۲۲ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 2.67 مگابایت

 • ۰۵ دی ۹۵ ، ۱۳:۳۰
 • ۱۹۶ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 20.6 کیلوبایت

 • ۲۰ آذر ۹۵ ، ۱۲:۴۹
 • ۱۹۹ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 1.89 مگابایت

 • ۱۵ آذر ۹۵ ، ۰۸:۰۴
 • ۱۳۳۶ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 773 کیلوبایت

 • ۳۰ آبان ۹۵ ، ۱۰:۰۴
 • ۲۳۲ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 2.58 مگابایت

 • ۳۰ آبان ۹۵ ، ۱۰:۰۲
 • ۲۲۳ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 9.29 مگابایت

 • ۰۲ آبان ۹۵ ، ۰۸:۵۶
 • ۳۰۱ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

 • ۱۰ مرداد ۹۵ ، ۱۴:۰۹
 • ۳۱۷ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

 • ۱۹ تیر ۹۵ ، ۱۰:۴۱
 • ۳۰۰ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )
با سلام حضور مدیران و معاونین اجرایی مدارس راهنمایی ( متوسطه دوره اول ) 
 

   تبصره ماده 14 در سیستم راهنمایی برای دانش آموزان با داشتن شرایط  زیر به صورت اتوماتیک اعمال می شود:                   

 • 1-  نمرات سالانه خرداد در هیچ یک از مواد درسی کمتر از 30 نباشد.                                                                                 ( نمره سالانه =  نوبت اول + نوبت دوم با ضریب2 )                                                                                                                                                                                        
 • 2-  دانش آموزی که معدل کل وی در خرداد یا شهریور حداقل 10 باشد ولی در یک درس نمره کمتر از 10 و یا معدل کل وی حداقل 12 باشد ولی در دو درس نمره کمتر از 10 کسب کند قبول شناخته می شود.                                          
 • 3- امکان استفاده از مفاد این ماده در هر درس در دو سال متوالی  میسر نیست. 
 

********** نکته : استفاده از ماده 14 در خرداد ماه اختیاری است.**********

اولیاء دانش آموز میتوانند در صورت تمایل تقاضای خود را نسبت به عدم رضایت از استفاده از ماده 14 در خرداد و شرکت دانش آموز در امتحانات تجدیدی شهریور ماه به دفتر مدرسه منتقل نمایند. برگرفته شده از سنجش فارسان

 • ۲۰ خرداد ۹۵ ، ۰۷:۵۰
 • ۱۹۴۱ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

فایل اسکریپت زیر را دانلود نمایید و در یک پوشه با نام مشخص فرار دهید و از طریق هلپر در سیستم اعمال نمایید .

مسیر : وارد شدن در هلپر مدرسه --- اعمال اصلاحات --- اصلاح پایگاه داده ها --- در پنجره باز شده آدرس پوشه مورد نظر را داده و سپس دکمه تایید را کلیک نمایید.


دریافت
حجم: 2.03 کیلوبایت

 • ۱۸ خرداد ۹۵ ، ۱۲:۱۴
 • ۳۲۵ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

ماده ۷ آیین نامه ارزشیابی توصیفی دوره ابتدایی(تکماده)

 

در خصوص نگارش جدید و نحوه استفاده از ماده ۷ ایین نامه ارزشیابی توصیفی دوره ابتدایی(تکماده) موارد ذیل جهت آگاهی به اطلاع رسانده می شود.

الف)دانش آموزانی که در ارزشیابی شهریور ماه حداکثر در دوماده درسی (به استثنای ریاضی و فارسی) به سطح پیشرفت قابل قبول نرسند و نیاز به تلاش بیشتر کسب کنند با استفاده از تبصره ۱ ماده ۷ قبول شناخته می شوند.

ب)دانش آموزانی که در ارزشیابی شهریور ماه در بیش از دوماده درسی (به استثنای ریاضی و فارسی)به سطح پیشرفت قابل قبول نرسند و نیاز به تلاش بیشتر کسب کنند با استفاده از تبصره ۲ ماده ۷ قبول شناخته می شوند.

تذکر: تبصره ۲ ماده ۷ یعنی صدور مجوز قبولی توسط شورای مدرسه (تشکیل جلسه با حضور والدین و معلم مربوط و رأی موافق اکثریت اعضای شورا وتنظیم صورتجلسه شورا در این خصوص) نگهداری یک نسخه آن در پرونده تحصیلی دانش آموز و ثبت شماره مجوز در سیستم اطلاعات دانش آموزی

تذکر۲: در استفاده از تبصره ۲ ماده ۷ محدودیت تعداد درس وجود ندارد و می تواند شامل همه دروس نیز بشود(به استثنای ریاضی و فارسی)

ج) در دروس فارسی و ریاضی فقط با استفاده از تبصره ۲ ماده ۷ امکان قبولی وجود دارد آن هم فقط در یک درس(یا ریاضی یا فارسی)

به کلامی دیگر چنانچه دانش آموزی در ارزشیابی شهریور ماه فقط از درس فارسی یا فقط از درس ریاضی(در واقع فقط از یک عنوان درسی) سطح پیشرفت قابل قبول را کسب نکرد(نیاز به تلاش بیشتر) فقط با صدور مجوز شورای مدرسه می تواند قبول شود (تبصره ۲ ماده ۷)و اگر از هر دو ماده درسی ریاضی و فارسی سطح پیشرفت قابل قبول را کسب نکرد (نیاز به تلاش بیشتر) تکرار پایه خواهد شد.

مثال :

·         دانش آموزی درارزشیابی شهریور در دروس علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی سطح پیشرفت نیاز به تلاش بیشتر راکسب نموده.

 نتیجه: با استفاده از تبصره ۱ ماده ۷ قبول

·         دانش آموزی درارزشیابی شهریور در دروس ریاضی،علوم تجربی ،تعلیمات اجتماعی، هدیه های آسمانی، تفکر و پژوهش و هنر سطح پیشرفت نیاز به تلاش بیشتر راکسب نموده

نتیجه: با استفاده از تبصره ۲ ماده ۷ قبول

·         دانش آموزی درارزشیابی شهریور فقط در درس ریاضی سطح پیشرفت نیاز به تلاش بیشتر راکسب نموده

نتیجه: با استفاده از تبصره ۲ ماده ۷ قبول

·         دانش آموزی درارزشیابی شهریور در دروس ریاضی و فارسی سطح پیشرفت نیاز به تلاش بیشتر راکسب نموده

نتیجه: تکرار پایه

د)شورای مدرسه در صدور مجوز استفاده از تبصره ۲ ماده ۷ مخیر بوده و شورا می تواند پس از تشکیل، به استفاده از تبصره ۲ ماده ۷ رأی منفی بدهد

ه) طبق تبصره ۳ ماده ۷ استفاده از تبصره ۲ ماده ۷ حداکثر دو بار و به صورت غیر متوالی میسر است یعنی اگر مثلاً دانش آموزی در پایه دوم ابتدایی با استفاده از تبصره ۲ ماده ۷ به پایه بالاتر ارتقا پیدا کرد، دیگر در پایه سوم نمی تواند با استفاده از آن به پایه چهارم ارتقا پیدا کند و چنانچه در پایه سوم نیز با مشکل مشابه پایه دوم مواجه بود تکرار پایه خواهد شد و همچنین اگر برای بار دوم هنگام ارتقا از پایه چهارم به پنجم از تبصره مذکور استفاده نمود دیگر در هیچیک از پایه های بعدی دوره ابتدایی استفاده از آن برای وی مجاز نخواهد بود.

 


 • ۱ نظر
 • ۳۰ فروردين ۹۵ ، ۰۷:۳۱
 • ۲۶۶ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

به پیوست دو برگ نامه شماره 245740/460 - 03/12/94 مرکز سنجش آموزش و پرورش بانضمام 10 برگ دستورالعمل آزمون ورودی استعدادهای درخشان دوره اول و دوم متوسطه سال تحصیلی 96-95 جهت اطلاع و بهره برداری لازم قرار گرفت.

 • ۰۸ اسفند ۹۴ ، ۱۴:۰۳
 • ۲۱۹ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )


نقل و انتقال دانش آموزان

وظایف دبیرستان مبدأ :

1-  صدور گواهی وضعیت تحصیلی دانش آموز( گواهی انتقال ) – از طریق گزینه (7-2 ) نقل و انتقال دانش آموز به آموزشگاه دیگر در سیستم رایانه ای مدرسه از طریق اینترنت و درج کد انتقال بر روی برگه و تحویل آن به دانش آموز یا ولی او.

تذکرات :

 الف – ثبت تاریخ انتقال ( روز – ماه – سال ) در ستون ملاحظات دفتر آمار

ب – حذف مشخصات و سوابق تحصیلی دانش آموز پس از انتقال از سیستم رایانه مدرسه مبدأ ممنوع است .

2- پرونده تربیتی – تحصیلی دانش آموز منتقلی باید به صورت محرمانه به واحد آموزس مقصد ارسال شود.

 • ۰۳ اسفند ۹۴ ، ۰۸:۱۵
 • ۶۸۳ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )


 اگر شما نیز ویندوز 7 را نصب کرده باشید، حتما می‌دانید حساب کاربری Administrator یا مدیر، به دلایل امنیتی در آن به شکل پیش‌فرض، فعال نیست و امکان ورود با کاربر Administrator وجود ندارد.

 

در این مقاله آموزشی، به توضیح نحوه فعال‌سازی کاربر Administrator در ویندوز 7 می‌پردازیم.

روش فعال نمودن حساب کاربری Administrator در ویندوز 7 :
ابتدا بر روی دکمه Start کلیک کنید.
سپس عبارت cmd را وارد نمایید.
خواهید دید که یک نتیجه یافت می‌شود. بر روی Command Prompt راست کلیک کرده و Run as Administrator را انتخاب نمایید.
اکنون در پنجره Command Prompt دستور زیر را به دقت وارد کرده و Enter بزنید:


net User Administrator password /active:yes

 


دقت کنید در دستور فوق به جای کلمه password، رمز عبور مورد نظر خود برای حساب کاربری Administrator را وارد نمایید.

پس از این کار، ویندوز را Log Off کنید. مشاهده می‌کنید که اکانت کاربری Administrator فعال شده است و با رمز عبوری که تعیین کرده‌اید می‌توانید وارد آن شوید .

 


برای غیرفعال نمودن مجدد آن نیز میتوانید از دستور زیر در CMD بهره ببرید:


net User Administrator password /active:no

 • ۰۳ اسفند ۹۴ ، ۰۸:۱۲
 • ۲۹۴ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

برخی اوقات هنگام چاپ مدارک تحصیلی و گرفتن خروجی از سیستم دانا، با گسستگی حرف "ی" مواجه می شوید. برای رفع این اشکال اقدامات زیر را انجام دهید:
فایل اسکریپت را دانلود نمایید

وارد HELPER شوید

سپس از گزینه اصلاح پایگاه داده، آدرس فایل اسکریپت را به برنامه معرفی نمایید

سپس تیک رمز شده را زده و بر روی تایید کلیک نمایید

پیغام  succeed  را تایید نمایید

اسکریپت با موفقت دریافت گردید.


دریافت
حجم: 944 بایت

 • ۲۰ بهمن ۹۴ ، ۰۸:۵۳
 • ۱۳۳۵۷ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

ضمن تشکر از اقدامات ارزشمند همکاران ارجمند در اجرای صحیح ارزشیابی توصیفی ، نرم افزار تایپ گزارش پیشرفت تحصیلی تربیتی دوره ابتدایی (حسب مجوز شورای محترم عالی آموزش و پرورش مبنی بر اختیار تکمیل تایپی یا دستی فرم الف توسط معلم ) پس از دریافت مجوز مرکز محترم برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات و مرکز محترم حراست وزارت آموزش و پرورش در سایت دفتر آموزش دبستانی و دبیرخانه ارزشیابی کیفی توصیفی مستقر در استان البرز به نشانی dqe.pga.medu.ir قرار گرفته است . انتظار است ترتیبی اتخاذ گردد تا مدیران محترم مدارس ابتدایی با مطالعه و اجرای گام به گام مراحل نصب ، زمینه ی استفاده ازاین نرم افزار را برای همکاران علاقه مند فراهم گردانند . این نرم افزار با هدف سهولت در نگارش فرم الف توسط معلمان عزیزتهیه گردیده است و می تواند به معلمانی که مایل هستند به صورت تایپ شده فرم الف را بنویسند کمک نماید وسایرمعلمانی که مایل هستند به صورت دستی بنویسند نیز می توانند با خط خود مرقوم فرمایند .


دریافت
حجم: 9.9 مگابایت

 • ۱۸ بهمن ۹۴ ، ۰۸:۰۰
 • ۵۰۱ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 650 کیلوبایت

 • ۱ نظر
 • ۱۶ دی ۹۴ ، ۰۷:۲۷
 • ۷۳۵ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )
دریافت
حجم: 6.5 کیلوبایت
 • ۱۲ آذر ۹۴ ، ۰۷:۲۶
 • ۲۹۴ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 3.19 مگابایت

 • ۰۳ آبان ۹۴ ، ۰۸:۵۱
 • ۲۲۵ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

سناد

۲۹
شهریور
قابل توجه مدیران محترم
امکان ثبت نام در نوبت شهریور 94-93 در سامانه فعال می باشد
لطفا توجه داشته باشید که می بایست تنها از لینک مربوطه تحت عنوان «ثبت نام شهریور 94 - 93» نسبت به ثبت نام دانش آموزان اقدام نمایید
 • ۲۹ شهریور ۹۴ ، ۰۷:۳۹
 • ۲۶۸ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

نکته

۰۸
مرداد

شروع دوره تابستانی در سیستم دانش آموزی

همکاران محترم شاغل در مدارس متوسطه شاخه نظری  ، نسبت به پرینت دفتر امتحانات دوره ضمن سال ( روزانه ) یا نیمسال دوم ( بزرگسال ) و نیز دفتر فارغ التحصیلی از سیستم دانش آموزی اقدام نمایند و پس از اطمینان از اتمام امور مربوط به دوره جاری ، نسبت به تهیه پشتیبان از اطلاعات سیستم دانش آموزی اقدام نموده و با توجه به نزدیک شدن به امتحانات شهریور ماه ،  نسبت به شروع دوره تابستان و فرآیند ثبت نام و انتخاب واحد این دوره اقدام نمایید

* نکات بسیار مهم  *

1- لازم بذکر می باشد که در حال حاضر امکان شروع دوره تابستان بدون بستن دوره ضمن سال مقدور می باشد اما ثبت نمرات دوره تابستان مستلزم بستن دوره قبل ( ضمن سال ) می باشد.پیشنهاد می گردد مدارسی ( فقط متوسطه نظری ) که از اتمام عملیات مربوط به دوره ضمن سال خویش مطمئن می باشند ، نسبت به بستن دوره ضمن سال قبل از شروع دوره تابستان اقدام نمایند.

2- هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش ، بدلیل عدم ثبت نمرات کارآموزی و کارورزی مربوط به دوره ضمن سال ، ابتدا دوره تابستان را بدون بستن دوره قبل شروع نمایند و به هنگام آماده شدن نمرات کارآموزی و کارورزی با تغییر سال و دوره ، نسبت به ثبت نمرات دروس مذکور اقدام نموده و آنگاه امور مربوط به فارغ التحصیلان دوره ضمن سال را انجام دهند تا خللی در فرآیند دوره تابستان آنها نیز ایجاد نشود.

3- به منظور پیشگیری از بروز برخی تغییرات ناخواسته در سوابق تحصیلی دانش آموزان بدلیل ارائه نگارش های جدید ، مجدداً تاکید می گردد که کلیه امور مربوط به هر دوره ( ضمن سال ، تابستان ، نیمسال اول ، نیمسال دوم ) حتماً در پایان همان دوره انجام شود و از انجام پرینت مدارک تحصیلی و دفاتر به طور یکجا در پایان سال تحصیلی خودداری گردد.

ضمناً همکاران گرامی ، آمادگی کامل جهت ارسال اطلاعات دروس نهایی دوره تابستان ( شهریور 94 ) را به سامانه فاینال تحت وب در بازه زمانی 15 لغایت 20 مرداد ماه که بخشنامه مربوط به آن متعاقباً ارسال خواهد گردید ، را داشته باشند.

برگرفته از سایت sanjesh1643.blogfa.com

 • ۰۸ مرداد ۹۴ ، ۱۰:۰۰
 • ۳۱۴ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

توجه

۰۸
مرداد

نکته مهم در خصوص ثبت کد ملی دانش آموزان

همکاران محترم دقت بفرمایید با توجه به جایگزینی کد ملی بجای کد دانش آموزی در کلیه سیستم های دانش آموزی ، به هنگام کنترل مشخصات دانش آموزان در سیستم دانش آموزی از صحت و درست بودن کد ملی بویژه در خصوص فارغ التحصیلان اطمینان حاصل نمایید  و از درج هرگونه کد متفرقه بجای کد ملی جداً پرهیز نمایید . در غیر اینصورت امکان صدور گواهینامه پایان تحصیلات دانش آموزان دارای مغایرت کد ملی مقدور نخواهد بود.

 • ۰۸ مرداد ۹۴ ، ۰۹:۵۹
 • ۲۹۷ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

جهت دریافت نتایج قطعی امتحانات نهایی از سامانه فاینال و انتقال به برنامه دانا مراحل  زیر را به ترتیب انجام دهید:

به سامانه فاینال وب آموزشگاه خود جهت دریافت فایل مراجعه نمایند

 • ۱ نظر
 • ۰۹ تیر ۹۴ ، ۰۷:۳۵
 • ۴۴۲ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

یادآوری

۲۱
خرداد

 

دانش آموزان دوره ابتدایی که در خرداد ماه  سطح دست یابی نیاز به آموزش و تلاش بیشتر در کارنامه خرداد آن‌ها درج می شود ، نیاز به افزایش طول دوره تحصیلی  را دارند؛ این قبیل دانش آموزان  فرصت دارند تا 15 شهریورسطح دستیابی خود را تغییر دهند .

ضمن اینکه بر اساس مصوبه جدید شورای عالی آموزش و پرورش در صورتی که دانش آموزی  در دو درس فارسی و ریاضی به صورت همزمان تا 15  شهریور ماه  نتواند  یکی از سطوح خیلی خوب، خوب و یا قابل قبول را کسب کند، در آن سال، نیاز به افزایش طول دوره تحصیل به قدر یک سال تحصیلی دیگر را دارد ؛به عبارتی این گروه از دانش آموزان تکرار پایه خواهند داشت ؛این وضعیت چنانچه بیش از دو درس  در  سایر  دروس باشد با نظر شورای مدرسه تعیین تکلیف خواهند شد .

 

برگرفته از سایت " ارزشیابی کیفی- توصیفی ، مسیح انگاره های خواستنی"

 

 • ۲ نظر
 • ۲۱ خرداد ۹۴ ، ۰۹:۰۱
 • ۳۴۱ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

*یک نسخه از کپی نمون برگ «الف»  که به  امضا ولی دانش آموز رسیده  پس از امضا و مهر زنده مدرسه، صحافی و در مدرسه نگهداری می شود. نسخه اصلی (دست نویس یا تایپی) در پرونده دانش آموز قرار می گیرد.

نمون برگ «ب» نیز  توسط مدرسه و  بر اساس مندرجات نمون برگ «الف» تکمیل و  پس از تایید آن توسط معلم کلاس ، معاون اجرایی و مدیر مدرسه در پرونده دانش‌آموز قرار می‌گیرد. • ۱ نظر
 • ۱۲ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۵۷
 • ۳۰۰ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت بخشنامه
حجم: 1.17 مگابایت

 • ۰۴ خرداد ۹۴ ، ۱۰:۴۱
 • ۷۶۴ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

اطلاعیه

۰۳
خرداد

بخشنامه چگونگی گزارش پیشرفت تحصیلی نوبت دوم و آزمون پایه ششم به شماره 33118 مورخ 30/2/94 جهت اطلاع و اقدام لازم به استان ها ارسال گردید

 • ۰۳ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۰۵
 • ۳۹۵ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت فایل pdf
حجم: 646 کیلوبایت

 • ۳۱ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۸:۱۴
 • ۱۰۲۸ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

قابل توجه همکاران « ‌مدیران و معاونان اجرایی» گرامی در مقطع ابتدایی

قبل از پرینت گرفتن فرم الف دقت داشته باشید گزینه « شایستگیهای عمومی» حتما در پایان فرم موجود باشد.

حال اگر این گزینه نیست مراحل زیر را طی کنید :

1-منوی تسهیلات .......  بروزآوری پایگاه

2- منوی تسهیلات ...... بروزآوری فایل مدارس

3- منوی تسهیلات ...... اصلاح حروف

4- منوی تسهیلات ...... اصلاح درس قرآن

سپس از سیستم توصیفی خارج شده و کامپیوتر را ری استارت نمایید.

توجه : اگر در هنگام باز کردن فرم سیستم خطا داد « پوشه تمپ» را خالی کنید.

 • ۲۹ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۷:۴۴
 • ۳۹۸ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )
دریافت
حجم: 1.65 مگابایت
توضیحات: متوسطه دوم و پیش دانشگاهی و رشته علوم و معارف اسلامی
 • ۱۷ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۸:۳۴
 • ۵۵۱ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 1.3 مگابایت

 • ۱۶ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۸:۱۱
 • ۶۱۰ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

از آنجا که واحد های آموزشی و آموزگار ملزم است ، گزارش پیشرفت تحصیلی- تربیتی دانش آموز را در هر ماده درسی بر اساس ارزشیابی های به عمل آمده فرایندی (کتبی ، شفاهی و عملی ) و اطلاعات جمع آوری شده در پوشه کار و دفتر مدیریت فرایند های کلاسی، تحلیل و تفسیر نموده و در طول هر نوبت با توجه به اهداف آن درس، در دو نمون برگ الف و ب مصوب در سیصد دهمین جلسه کمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و پرورش به تاریخ  93/10/23  به شکل توصیف عملکرد و  مقیاس‌های رتبه ای خیلی خوب، خوب، قابل قبول، نیازمند آموزش و تلاش بیشتر و نیازمند آموزش و تلاش مجدد ، توصیف و گزارش کند. بر این اساس انتظار می رود استان ها در نوبت دوم و شهریور ، برای دانش آموزان پایه ششم ، گزارش پایانی پیشرفت تحصیلی تربیتی ( فرم الف ب ) بر اساس بررسی های طی سال تحصیلی و عملکرد آزمون پایانی ( هماهنگ منطقه ای ) با در نظر داشتن موارد زیر، اقدام نمایند:

آزمون پایانی (خرداد / شهریور) به عنوان یکی در کنار سایر شواهد و اطلاعات به دست آمده پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در نظر گرفته شود . از بزرگ نمایی و سایر رفتارهایی که پیامدهای ناگواری چون ایجاد اضطراب ... در پی دارد، جدا خودداری گردد.

 از آنجا که آزمون مداد کاغذی فاقد صلاحیت لازم برای سنجش تمام اهداف آموزشی می باشد  در طراحی آزمون ها تلاش گردد  سوالات به گونه ای باشد که ضمن توجه به انواع آنها ، سطوح بالای یادگیری دانش آموز ( تجزیه و تحلیل ، ترکیب و ارزشیابی ) را مورد سنجش قرار دهد .

 در هر آزمون ، بارمها در مقابل هر سوال به شکل رتبه ای درج گردد .

 تصحیح هر آزمون توسط معلم و با تعیین رتبه عملکرد دانش آموز در هر سوال صورت گیرد. در مجموع در هر آزمون، نظر معلم تعیین کننده سطح دسترسی دانش آموز به اهداف آن آزمون خواهد بود.

منبع: دفتر آموزش دبستانی

 • ۰۷ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۲:۴۴
 • ۳۳۸ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

مجموعه ای از آئین نامه ها ، اساسنامه ها ، برنامه های درسی و تربیتی و مصوبات که در قالب pdf ارائه شده و می تواند برای همکاران مفید واقع شود.


دریافت
حجم: 2.65 مگابایت

 • ۳۱ فروردين ۹۴ ، ۱۲:۰۷
 • ۳۴۷ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 690 کیلوبایت

 • ۱۶ فروردين ۹۴ ، ۰۸:۰۲
 • ۳۲۱ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

مدارسی که هنگام چاپ گواهینامه- کارنامه و فرم هدایت تحصیلی و ... در سیستم های دانش آموزی تحت ویندوز ( دانا- توصیفی – راهنمائی – متوسطه- پیش دانشگاهی ) با مشکل لاتین بودن اعداد مواجه هستند برای اصلاح می توانند طبق روند ذیل عمل نمایند:

1- ابتدا از منوی شروع (start) وارد کنترل پنل (control panel )  شوید.

2- آیکن Regional and Language را باز کنید.سربرگ اول فارسی را انتخاب کنید.

3- روی گزینه customizeکلیک کنید .

4- آخرین گزینه Digit Substitution می باشد که جلوی آن گزینه Context درج شده . این گزینه را تغییر داده و National را انتخاب نماید و گزینه OK را بزنید.

5- دوباره گزینه OK را بزنید.

6- سربرگ سوم advancd هم فارسی باشد.

اگر مراحل فوق را به درستی انجام داده باشید باید تمام اعداد بصورت فارسی نمایش داده شود


 • ۱ نظر
 • ۲۳ اسفند ۹۳ ، ۲۰:۱۹
 • ۳۸۹ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دانش آموزان روزانه ای که در طول سال تحصیلی به واحد آموزشی دیگری منتقل می شوند باید همان درس انتخابی که در واحد آموزشی مبدأ انتخاب نموده اند را در واحد آموزشی جدید انتخاب نمایند و اگر این درس در واحد آموزشی مقصد ارایه نشده باشد مطابق ضوابط ذیل اقدام نمایید:

-      چنانچه دانش آموز قبل از برگزاری امتحانات نوبت اول منتقل شده باشد لازم است : یکی از دروس انتخابی که در واحد آموزشی جدید ( مقصد ) ارایه می شود جایگزین درس قبلی وی شود.

-    چنانچه دانش آموز بعد از امتحانات نوبت اول منتقل شده باشدلازم است : نام درس انتخابی قبلی و نمره نوبت اول آن در کارنامه وی محفوظ بماند و برای ادامه آموزش و تعیین نمره ارزشیابی نوبت دوم این درس ، با صلاحدید شورای آموزشی مدرسه روش مناسبی ( از قبیل معرفی به یکی از دبیران مرتبط برای اتمام درس انتخابی مدرسه مبدأ یا آموزش درس انتخابی جدید و انجام ارزشیابی از آن ) انتخاب و اجرا گردد.

تذکر مهم :در هر صورت نمره مکتسبه نوبت دوم در مقابل نام درس انتخابی قبلی درج و نمره سالانه محاسبه می گردد.


* در خصوص نحوه ارائه  دروس انتخابی موارد ذیل تخلف محسوب شده ، متخلف یا متخلفین پرونده به هیات رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می شوند:

الف)ارائه نکردن درس یا دروس انتخابی

ب)ارائه دروس انتخابی مربوط به پایه اول در سایر پایه ها و بالعکس

ج)جا به جایی در ارائه دروس انتخابی در گروههای :جبرانی تکمیلی ،پرورشی ، سایر دروس انتخابی

د) ارائه مکرر درس یا دروس انتخابی مربوط به پایه اول متوسطه در پایه های تحصیلی بعدی

** بند 32 اختیارات کمیسیون خاص مناطق آموزش و پرورش: صدور مجوز برای پذیرش نمره دروس انتخابی بصورت درج علامت ضربدر (کد96) برای دانش آموزان روزانه دوره متوسطه ، مشروط بر آن که متخلف یا متخلفین پرونده به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شوند.

  

جدول دروس انتخابی

کد درس

دروس پایه دوم ریاضی،انسانی و معارف و سوم تجربی

کد درس

دروس پایه اول

ردیف

5601

قوانین اجتماعی

5603

مهارت های مطالعه و پژوهش

1

5605

بهداشت محیط و خانواده

5604

مهارت های زندگی

2

5607

مبانی تربیت بدنی

5606

فعالیت های قرآنی

3

 

5610

گفتگوی تمدن ها

4

5611

حقوق برای نوجوانان

5

5602

فعالیت های اجتماعی

6

 

 • ۱۷ اسفند ۹۳ ، ۱۲:۰۲
 • ۳۸۴ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

متوسطه
حجم: 1.55 مگابایت


بزرگسالان متوسطه
حجم: 815 کیلوبایت


پیش دانشگاهی
حجم: 8.46 مگابایت


بزرگسالان پیش دانشگاهی
حجم: 8.46 مگابایت • ۱۶ اسفند ۹۳ ، ۱۴:۱۲
 • ۳۳۰ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

خطا در اجرای نگارش راهنمایی : کد خطا ۲۵

به اطلاع همکاران عزیز در مقطع متوسطه اول می رساند که تاریخ استفاده از نگارش ۷ راهنمایی به پایان رسیده و برنامه

 خطا ۲۵ می دهد. منتظر نگارش جدید باشید.

فقط جهت استفاده از گزارشات برنامه تاریخ سیستم را به قبل از ۲۰۱۵/۳/۳ (93/12/12) برگردانید.

به هیچ عنوان اطلاعات جدیدی وارد برنامه نکنید.

 • ۱۳ اسفند ۹۳ ، ۰۸:۴۸
 • ۳۷۹ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

نکته های راهبردی در تهیه دفاتر ریز نمرات دست نویس ، رایانه ای و امتحانات.


دریافت
حجم: 213 کیلوبایت

 • ۱۱ اسفند ۹۳ ، ۰۹:۰۷
 • ۳۱۶ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

نرم افزاری جالب و بسیار ساده برای ساخت آزمون های الکترونیکی به همراه آموزش برای استفاده همکاران قرار داده شده است.


دریافت
حجم: 12.9 مگابایت


آموزش Quize Maker
حجم: 4.07 مگابایت • ۰۷ اسفند ۹۳ ، ۱۰:۲۵
 • ۳۲۲ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

ابتدا فایل دانلود شده را از حالت فشرده خارج کنید . برای این کار به نرم افزار WinRar نیاز دارید.

دریافت پاورپوینت آموزش حسابداری مدارس
حجم: 4.44 مگابایتWinRar
حجم: 3.85 مگابایت

 • ۱ نظر
 • ۰۳ اسفند ۹۳ ، ۱۲:۵۴
 • ۳۳۸ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

شرایط فارغ التحصیلی در مقطع متوسطه ( سال سوم )

با استناد به ماده 91 آیین نامه آموزشی متوسطه دوره روزانه و ماده 70 آیین نامه آموزشی بزرگسالان دانش آموزی فارغ التحصیل شناخته می شود که :

 • ۰۳ اسفند ۹۳ ، ۰۷:۳۳
 • ۲۹۲ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )
 

جهت دریافت اطلاعات دانش آموزان انتقالی به آموزشگاه خود چه از طریق کد انتقال یا سی دی اطلاعات ،تنها در صورتی اقدام به دریافت اطلاعات نمایید که تمامی سال های تحصیلی گذشته بسته باشد .

لازم است همواره بعد از چاپ دفتر امتحانات و نبود ایراد تمامی سال های تحصیلی را ببندید.

تنها می باید سال تحصیلی جاری باز باشد.

هنگام انتقال دانش آموز به مدارس دیگر دقت شود سال تحصیلی مدرسه مبدا نیز بسته باشد.

در غیر اینصورت اطلاعات  دانش آموز ورودی در سال های تحصیلی قبلی که هنوز  باز هست وارد شده و منجر به ایجاد خطا در هنگام بستن سال و ارسال اطلاعات به سیستم متمرکز خواهد شد.

 

 • ۰۳ اسفند ۹۳ ، ۰۷:۲۷
 • ۲۹۵ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

« منظور از انتقال در اینجا انتقال دانش آموز از آموزشگاه روزانه به آموزشگاه روزانه دیگر می باشد.»

وظایف دبستان مبدأ :

1-     تکمیل پرونده و بررسی مدارک تحصیلی شناسنامه ای  دانش آموز

2-    صدور آخرین کارنامه ی تحصیلی دانش آموز

3-  گواهی اشتغال به تحصیل تا آخرین روز حضور دانش آموز در آموزشگاه(جهت انتقال در طول سال تحصیلی)

4-  نقل و انتقال دانش آموز به آموزشگاه دیگر در سیستم رایانه ای مدرسه از طریق اینترنت و درج کد انتقال بر روی برگه و تحویل آن به دانش آموز یا ولی او

5-    ثبت تاریخ انتقال ( روز – ماه – سال ) در ستون ملاحظات دفتر آمار

6-    حذف مشخصات و سوابق تحصیلی دانش آموز پس از انتقال از سیستم رایانه مدرسه مبدأ ممنوع است .

7-   پرونده تربیتی – تحصیلی دانش آموز منتقلی باید به صورت محرمانه به واحد آموزش مقصد ارسال یا در اختیار اولیای دانش آموز قرار داده  شود.

وظایف دبستان مقصد :

1-    کنترل و بررسی مدارک تحصیلی دانش آموز

2-    تکمیل نمون برگ ثبت نام  توسط ولی دانش آموز

3-     دریافت سوابق تحصیلی با استفاده از رمز انتقال و از طریق اینترنت

 

 • ۱ نظر
 • ۰۳ اسفند ۹۳ ، ۰۷:۱۶
 • ۶۰۳ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

تهیه نمودار میانگین نمره و درصد قبولی دروس

برای تهیه نمودار میانگین نمره و درصد قبولی دروس  با استفاده از اطلاعات ثبت شده در سیستم به ترتیب زیر عمل نمایید:

۱_

 • ۰۲ اسفند ۹۳ ، ۰۷:۳۱
 • ۱۳۲۱ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )


دریافت
حجم: 519 کیلوبایت

 • ۳۰ بهمن ۹۳ ، ۱۱:۴۷
 • ۳۰۱ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )