کارشناسی سنجش و ارزشیابی شهرستان جاجرم

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان جاجرم

کارشناسی سنجش و ارزشیابی شهرستان جاجرم

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان جاجرم

کارشناسی سنجش و ارزشیابی شهرستان جاجرم
طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی

نحوه ارائه دروس انتخابی به دانش آموزان انتقالی

يكشنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۰۲ ب.ظ

دانش آموزان روزانه ای که در طول سال تحصیلی به واحد آموزشی دیگری منتقل می شوند باید همان درس انتخابی که در واحد آموزشی مبدأ انتخاب نموده اند را در واحد آموزشی جدید انتخاب نمایند و اگر این درس در واحد آموزشی مقصد ارایه نشده باشد مطابق ضوابط ذیل اقدام نمایید:

-      چنانچه دانش آموز قبل از برگزاری امتحانات نوبت اول منتقل شده باشد لازم است : یکی از دروس انتخابی که در واحد آموزشی جدید ( مقصد ) ارایه می شود جایگزین درس قبلی وی شود.

-    چنانچه دانش آموز بعد از امتحانات نوبت اول منتقل شده باشدلازم است : نام درس انتخابی قبلی و نمره نوبت اول آن در کارنامه وی محفوظ بماند و برای ادامه آموزش و تعیین نمره ارزشیابی نوبت دوم این درس ، با صلاحدید شورای آموزشی مدرسه روش مناسبی ( از قبیل معرفی به یکی از دبیران مرتبط برای اتمام درس انتخابی مدرسه مبدأ یا آموزش درس انتخابی جدید و انجام ارزشیابی از آن ) انتخاب و اجرا گردد.

تذکر مهم :در هر صورت نمره مکتسبه نوبت دوم در مقابل نام درس انتخابی قبلی درج و نمره سالانه محاسبه می گردد.


* در خصوص نحوه ارائه  دروس انتخابی موارد ذیل تخلف محسوب شده ، متخلف یا متخلفین پرونده به هیات رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می شوند:

الف)ارائه نکردن درس یا دروس انتخابی

ب)ارائه دروس انتخابی مربوط به پایه اول در سایر پایه ها و بالعکس

ج)جا به جایی در ارائه دروس انتخابی در گروههای :جبرانی تکمیلی ،پرورشی ، سایر دروس انتخابی

د) ارائه مکرر درس یا دروس انتخابی مربوط به پایه اول متوسطه در پایه های تحصیلی بعدی

** بند 32 اختیارات کمیسیون خاص مناطق آموزش و پرورش: صدور مجوز برای پذیرش نمره دروس انتخابی بصورت درج علامت ضربدر (کد96) برای دانش آموزان روزانه دوره متوسطه ، مشروط بر آن که متخلف یا متخلفین پرونده به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شوند.

  

جدول دروس انتخابی

کد درس

دروس پایه دوم ریاضی،انسانی و معارف و سوم تجربی

کد درس

دروس پایه اول

ردیف

5601

قوانین اجتماعی

5603

مهارت های مطالعه و پژوهش

1

5605

بهداشت محیط و خانواده

5604

مهارت های زندگی

2

5607

مبانی تربیت بدنی

5606

فعالیت های قرآنی

3

 

5610

گفتگوی تمدن ها

4

5611

حقوق برای نوجوانان

5

5602

فعالیت های اجتماعی

6

 

  • ۹۳/۱۲/۱۷
  • ۳۷۳ نمایش
  • شریفی (jsharifi60@gmail.com )