کارشناسی سنجش و ارزشیابی شهرستان جاجرم

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان جاجرم

کارشناسی سنجش و ارزشیابی شهرستان جاجرم

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان جاجرم

کارشناسی سنجش و ارزشیابی شهرستان جاجرم
طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی

۱۶ مطلب با موضوع «نگارش» ثبت شده است

دریافت
حجم: 13.5 مگابایت

 • ۲۴ آبان ۹۷ ، ۱۰:۰۷
 • ۱۰ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 9.35 مگابایت

 • ۲۸ مهر ۹۷ ، ۰۷:۵۳
 • ۴۰ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 13.5 مگابایت

 • ۲۸ مهر ۹۷ ، ۰۷:۴۵
 • ۳۴ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )


دریافت
حجم: 9.35 مگابایت

 • ۰۹ مهر ۹۷ ، ۱۳:۲۵
 • ۷۵ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 9.35 مگابایت

 • ۰۲ مهر ۹۷ ، ۰۷:۴۶
 • ۵۲ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 13.3 مگابایت

 • ۰۲ مهر ۹۷ ، ۰۷:۴۳
 • ۷۹ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

در این نگارش اصلاحاتی بصورت زیر در سیستم صورت گرفته است :

در پی درخواست مناطق و همچنین ابلاغ دفتر آموزش متوسطه دوره اول در نگارش جاری عملیات مربوط به ثبت نمرات جهشی پایه هشتم در سیستم بازنویسی شد به نحوی که مدرسه قادر باشد لیست ورود نمرات دبیر برای ثبت آزمون های دروس جهشی را تهیه و استفاده نماید.از آنجاکه ارتقاء پایه به شیوه جهشی تابع مقررات خاصی است اگر دانش آموز پایه هفتم حایز شرایط لازم باشد لیست واجدین شرایط توسط سیستم تهیه و نمایش داده خواهد شد .بر ای هر دانش آموز جهشی باید در تمامی ۱۴ عنوان درسی پایه هشتم ثبت نمره صورت گیرد یا اینکه درس را معاف باشد. از آنجا که هر درس ممکن است معلم و مصحح مجزایی داشته باشد لذا چاپ لیست واحد برای همه دانش آموزان با توجه به اختلاف بین معلمین ممکن نیست . لذا در این قسمت لیست خاص جدیدی طراحی شده است که در قسمت ورود نمرات قابل مشاهده و چاپ است . البته فعلا لیست مورد نظر بصورت لیست خام بدون نمره تهیه شده است .


دریافت
حجم: 13.1 مگابایت

 • ۱۷ شهریور ۹۷ ، ۰۸:۵۶
 • ۶۳ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

نگارش 22.3 دانا

۰۵
شهریور

دریافت
حجم: 14.1 مگابایت

 • ۰۵ شهریور ۹۷ ، ۰۹:۵۳
 • ۸۶ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 9.34 مگابایت

 • ۲۷ مرداد ۹۷ ، ۱۰:۴۰
 • ۱۶۹ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 13 مگابایت

 • ۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۱:۰۴
 • ۶۳ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 16.6 مگابایت

 • ۲۷ تیر ۹۷ ، ۱۰:۱۰
 • ۶۱ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 9.44 مگابایت

 • ۲۴ تیر ۹۷ ، ۰۷:۳۶
 • ۹۸ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 13.2 مگابایت

 • ۲۴ تیر ۹۷ ، ۰۷:۳۳
 • ۷۷ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

دریافت
حجم: 13 مگابایت

 • ۲۲ خرداد ۹۷ ، ۱۲:۲۳
 • ۱۰۲ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

نگارش 10.23 راهنمایی

۰۵
ارديبهشت


دریافت
حجم: 13.1 مگابایت

 • ۰۵ ارديبهشت ۹۷ ، ۰۸:۲۶
 • ۱۶۴ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )

نگارش 11.7 توصیفی

۳۰
فروردين

دریافت
حجم: 9.42 مگابایت

 • ۳۰ فروردين ۹۷ ، ۱۰:۳۸
 • ۶۶۹ نمایش
 • شریفی (jsharifi60@gmail.com )